Zoek in de site...

Propedeuse / B1

  • In het instructiecollege komt alles wat je moet weten over je studie ter sprake.
  • Realiseer je goed dat je in je eerste jaar minimaal 44 EC (BSA-norm) moet halen om je opleiding te mogen vervolgen. Meld je bij studievertraging bij de studieadviseur.
  • Start tijdig met nadenken over jouw tweede jaar, met name over de keuze van minoren. Bezoek de minormarkt in het voorjaar en schrijf je tijdig in voor minoren van het eerste semester.
  • Negatief BSA ontvangen in juli? Je krijgt de mogelijkheid om gehoord te worden. Oneens met de definitieve uitspraak? Dan kun je in bepaalde gevallen in beroep gaan.
  • Alle 60 EC gehaald? De studentenadministratie vraagt het propedeutisch examen voor je aan bij het examenbureau en je ontvangt het propedeutisch getuigschrift.