Zoek in de site...

Het bachelorexamen

Het bachelorwerkstuk

Je sluit je bacheloropleiding af met het schrijven van het bachelorwerkstuk van 10 EC. Raadpleeg voor meer informatie de cursusbeschrijving FTR-RSBA350 Werkplaats bachelorwerkstuk Religiewetenschappen.

Bachelordiploma

Zodra je alle onderdelen van je bacheloropleiding hebt gehaald, kun je bij de examencommissie het bachelorexamen aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van je bachelordiploma.

Judicium

Zie voor de judiciumregeling van je opleiding de Onderwijs en Examenregelingen (OER).

Diploma-uitreiking

Doorgaans vindt vijfmaal per jaar een uitreiking plaats. Dit collegejaar zijn de uitreikingen gepland op:

  • 18 september 2017
  • 23 oktober 2017
  • 18 december 2017
  • daarna: nader te bepalen.

Controleer op tijd bij de studentenadministratie of deze data niet gewijzigd zijn.