Zoek in de site...

Programma B2

In het tweede jaar verdiep je je wetenschappelijke bestudering van de wereldreligies. In de cursussen Empirische religiewetenschap, Antropologie van de religie en Godsdienstpsychologie besteden we aandacht aan de empirische bestudering van actuele religieuze ontwikkelingen en vraagstukken. Daarnaast volg je een minor naar keuze en twee cursussen van het Core Curriculum Geesteswetenschappen.

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 1 en 2 Bronteksten jodendom FTR-RSBA200 5
1 en 2 Bronteksten christendom FTR-RSBA205 5
1 en 2

Core curriculum 
cursus 1: Godsdienst-filosofie

FTR-RTCC100 5
1 en 2 Core curriculum cursus 2: Keuzecursus 5
1 en 2 Bronteksten islam FTR-RSBA208 5
1 en 2 Methoden en technieken 1 FTR-RSBA202 5
Semester 2 3 en 4 Vrije keuze uit minoraanbod
(vervalt in B2 vanaf 2018-2019)*
15
3 Anthropology of Religion FTR-RSBA206 5
3 en 4 Bronteksten Aziatische religies FTR-RSBA201 5
3 en 4 Psychology of Religion FTR-RSBA207 5
Totaal 60 EC

* Vanaf studiejaar 2018-2019 bevat het tweede semester van B2 geen minorruimte meer, maar volg je de cursussen Godsdienstpedagogiek, Religie en ethiek, Christendom en cultuur in de moderne tijd.

NB. De aangepaste verdeling van de major- en minorruimte is nog onder voorbehoud van goedkeuring in de FGV begin juli.