Zoek in de site...

Bachelor 2

  • Herinschrijving: Je moet je via Studielink elk jaar opnieuw inschrijven voor je studie.

  • Denk je erover om tijdens je bacheloropleiding naar het buitenland te gaan? Neem deel aan Radboud Beyond Borders in oktober en maak een afspraak bij het International Office FTR.

  • Welke minoren ga je volgen in het tweede semester / derde jaar? Kijk in de minorgids voor het aanbod van minoren en voor welke datum je moet inschrijven.
  • Oriënteer je tijdig op het derde jaar en bepaal je keuze voor minoren.
  • Theologiestudenten en studenten Religiewetenschappen kunnen in het eerste semester van het derde jaar de educatieve minor (30 EC) volgen.
  • Ben je Filosofiestudent? Denk dan alvast na over de keuze van cursussen in B3. Je kunt hier een eerste specialisatie aanbrengen in je cursuspakket. Kijk voor meer informatie in de studiegids Filosofie B3.