Zoek in de site...

Verkort bachelorprogramma op hoofdlijnen

> Indeling van de opleiding

> Deeltijdvriendelijk rooster

> Radboud Honours Academy

> Studeren in het buitenland

Indeling van de opleiding

De verkorte bacheloropleiding Filosofie bestaat uit twee jaar van elk 60 EC. Je stroomt op B2-niveau in, in het eerste (post-propedeutische) jaar van de bacheloropleiding en volgt een speciaal aanbod van verplichte systematisch-filosofische en historisch-filosofische cursussen op zowel inleidend als verdiepend niveau. Daarna sluit je aan bij het aanbod van het derde jaar van de reguliere bacheloropleiding.

Met het tweede (post-propedeutische) jaar sluit je de opleiding af. Het bestaat uit de volgende onderdelen die van gevorderd niveau zijn:

Je hebt een aantal keuzemogelijkheden wat betreft de samenstelling van de filosofische cursussen en minorruimte. Hierdoor kun je bepaalde accenten in je opleiding aanbrengen, eventueel ter voorbereiding op de masteropleiding. Met het bachelorwerkstuk sluit je de verkorte bacheloropleiding af.

Deeltijdvriendelijk rooster

Studenten in de verkorte bacheloropleiding volgen in veel gevallen naast deze studie een andere studie of hebben - als ze de andere studie al afgerond hebben - een werkkring. Het rooster van het B1-jaar van de verkorte bachelor houdt daarmee zoveel mogelijk rekening. Alle colleges en tentamens zijn gedurende beide semesters alleen op de dinsdag en woensdag geroosterd. Dit rooster is elk jaar hetzelfde, wat het makkelijk maakt om vooruit te plannen en bijvoorbeeld de cursussen van het eerste jaar over meerdere jaren te spreiden. Kijk voor het rooster op www.ru.nl/rooster.

Radboud Honours Academy

Meer informatie over de Radboud Honours Academy.

Studeren in het buitenland

Meer informatie over studeren in het buitenland.