Zoek in de site...

Programma jaar 1

Jaar 1

Dit jaar is van B2-niveau (zowel inleidend als verdiepend) en biedt je een brede inleiding in de belangrijkste gebieden van de filosofie. Het studiejaar bestaat uit twaalf verplichte cursussen die corresponderen met de leeropdrachten die je binnen de opleiding Filosofie uitvoert. Ze omvatten de geschiedenis van de filosofie en de centraal geachte vakgebieden van de systematische filosofie. Daarnaast volg je een verplichte schrijfvaardigheidstraining als onderdeel van de cursussen Geschiedenis van de moderne filosofie en Geschiedenis van de hedendaagse filosofie.

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 Geschiedenis van de antieke wijsbegeerte FTR-FIBAV201 5
Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte FTR-FIBAV203 5
Cognitiefilosofie FTR-FIBAV210 5
Kenleer en wetenschapsleer FTR-FIBAV206 5
Logica FTR-FIBAV208 5
Wijsgerige ethiek FTR-FIBAV211 5
Semester 2 Geschiedenis van de middeleeuwse wijsbegeerte FTR-FIBAV202 5
Geschiedenis van de hedendaagse wijsbegeerte FTR-FIBAV204 5
Metafysica FTR-FIBAV205 5
Wijsgerige antropologie FTR-FIBAV207 5
Taalfilosofie FTR-FIBAV209 5
Sociale en politieke wijsbegeerte FTR-FIBAV212 5
Totaal 60 EC