Zoek in de site...

Afstuderen

Het bachelorwerkstuk

De bacheloropleiding sluit je af met het bachelorwerkstuk van 10 EC. Zie voor verdere informatie de cursusbeschrijving FTR-FIBA309 Bachelorwerkstuk Filosofie.

Bachelordiploma

Zodra je alle onderdelen van de bacheloropleiding hebt gehaald, kun je bij de examencommissie het bachelorexamen aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van je bachelordiploma.

Judicium

Zie voor de judiciumregeling van je opleiding de Onderwijs- en examenregelingen (OER).

Diploma-uitreiking

Meestal vindt vijfmaal per jaar een diploma-uitreiking plaats. Dit collegejaar zijn de uitreikingen gepland op:

  • 6 september 2017
  • 11 september 2017
  • 15 november 2017
  • daarna: nader te bepalen.

Controleer op tijd bij de studentenadministratie of deze data niet gewijzigd zijn.