Zoek in de site...

Verkort bachelorprogramma op hoofdlijnen

Profiel van de opleiding

In de verkorte bachelor Theologie bestuderen we de (joods-)christelijke traditie vanuit historisch en actueel oogpunt, te midden van andere godsdiensten en culturen. Als theoloog bestudeer en reflecteer je op wat mensen bezielt en inspireert: hun geloof, hoop, verdriet en zoektocht naar verlossing of verzoening. De studie brengt opvattingen en praktijken van individuele gelovigen in verband met de (joods-)christelijke traditie en de wereldwijde christelijke gemeenschap. Deze inhoudelijke uitgangspunten zijn vertaald in de doelen van de bacheloropleiding Theologie.

Indeling van de opleiding

Als je in het bezit bent van een wo-propedeusediploma of hbo-diploma kun je kiezen voor de verkorte bacheloropleiding Theologie. Het programma omvat 120 EC en bestaat voor 90 EC uit verplichte majorcursussen en voor 30 EC uit minorcursussen die je in het tweede jaar zelf mag kiezen. Als je Theologie als tweede studie doet, kun je de minorruimte bij Theologie invullen met cursussen van je eerste opleiding. Hierdoor is het vrij gemakkelijk om twee studies te combineren. In het majorgedeelte van de verkorte bachelor staan vier kerncursussen centraal: Exegese, Dogmatiek, Pastoraaltheologie en Geschiedenis van kerk en theologie. Vervolgens komen de taalvaardigheidscursussen Hebreeuws en Grieks aan bod, en krijg je inleidingen in andere theologische disciplines. Je sluit de opleiding af met het schrijven van het bachelorwerkstuk.