Zoek in de site...

Studeren in het buitenland

Er bestaan verschillende mogelijkheden om na de propedeuse een deel van je studie in het buitenland door te brengen. Door een buitenlandverblijf vergroot je je zelfstandigheid, verbreed en verdiep je je ervaringen en werk je aan een goed cv. Daarnaast kan het thema van je afstudeerscriptie een aanleiding zijn om een buitenlandse universiteit (en de specialisten daar) te bezoeken. Maar bovenal is een buitenlandervaring erg leuk: studenten die je voorgingen, keerden bijna altijd enthousiast terug naar Nijmegen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Studeren in het buitenland is in principe mogelijk voor iedereen. Je hoeft geen hoge cijfers te halen, de extra kosten kun je voor een groot deel dekken met een beurs en als je je buitenlandverblijf goed plant, hoef je ook geen studievertraging op te lopen.

Wil je een deel van je studie in het buitenland volgen? Begin dan zo vroeg mogelijk met de voorbereiding: neem eens een kijkje op de website van het International Office FTR en maak een afspraak voor een oriënterend gesprek met:

Rinske de Graaff Stoffers - Kamer: E 15.27 - Telefoonnummer: (024) 361 0886 internationaloffice@ftr.ru.nl Je kunt een afspraak maken in de online agenda.

Wanneer is de beste periode om te gaan?

Bachelor

De Faculteit FTR vindt het belangrijk dat studenten de mogelijkheid hebben om een periode in het buitenland te studeren. Daarom hebben alle bacheloropleidingen een "mobility window" (een periode waarin enkel keuzecursussen gepland zijn, die je ook in het buitenland kunt volgen):

  • voor Filosofie, Theologie en Religiewetenschapen is dit het eerste semester van het B3-jaar;
  • voor Islamstudies is dit de derde periode van het B2-jaar (speciaal aanbevolen wordt dan een buitenlandminor in Rabat of Caïro. Dit is een unieke kans om in een Arabisch land te wonen en daar colleges Arabisch te volgen. Meer informatie lees je in de minorbeschrijving in de minorgids).

Buiten deze periodes weggaan kan ook, maar dat vereist wat meer planning (en eventueel ook vervanging van verplichte cursussen). Bespreek je plannen hoe dan ook altijd met de studieadviseur. En let wel: een voorwaarde om een periode in het buitenland te mogen studeren, is dat je je propedeuse hebt behaald.

Master

Ook tijdens je master kun je een periode naar het buitenland voor studie of stage. Er zijn geen vaste periodes, maar wel veel opties. Hoe een buitenlandverblijf in jouw masterprogramma past, kun je daarom het best met je begeleider en/of studieadviseur bespreken.

Summer School

Je kunt zowel tijdens je bachelor- als tijdens je masteropleiding ook deelnemen aan een Summer School. In de zomerperiode (en soms ook in de winter) worden deze over de hele wereld aangeboden. De keuze is enorm en de faculteit FTR stelt in samenwerking met Student Life 10 zomerbeurzen (van max. €1.000) beschikbaar voor studenten die een Summer School in het buitenland willen volgen. Een mooie gelegenheid om in een internationale context je kennis te verdiepen of te verbreden en om evt. een deel van je vrije minorruimte in te vullen! Lees er meer over op de website van het International Office FTR.

Studiepunten

De studiepunten die je aan de buitenlandse universiteit behaalt, worden vrijwel altijd erkend door je opleiding in Nijmegen. De examencommissie moet daarvoor wel het buitenlandse cursuspakket goedkeuren. Neem voor advies hierover ruim vóór vertrek contact op met het facultaire International Office en de studieadviseur.

Meer weten?

Voor studenten van de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen wordt twee keer per jaar (in februari en oktober) in het kader van de Radboud Beyond Borders week, een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over studeren in het buitenland. De bijeenkomst wordt tijdig aangekondigd op o.a. de Portal en de website. Daarnaast zijn er regelmatig thema-bijeenkomsten en houden we je op de hoogte van nieuwe mogelijkheden via de website en de studentenportal. Ook is het International Office FTR altijd bereikbaar voor vragen tussendoor, via: internationaloffice@ftr.ru.nl.