Zoek in de site...

Cursussen jaar 1

Het eerste jaar van de opleiding is inleidend en verdiepend op het terrein van de filosofie in het algemeen en op het terrein van de geschiedenis van de filosofie en de wetenschapsfilosofie (in relatie tot de vakwetenschappen) in het bijzonder.

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 Cognitiefilosofie FTR-FIBAV210A 6*
1 Logica FTR-FIBAV208A 6*
1 Wijsgerige Ethiek FTR-FIBAV211A 6*
1 Wetenschaps-
filosofie
FTR-FIWBW02 6
2 Metafysica FTR-FIBAV205A 6*
2 Wijsgerige Antropologie FTR-FIBAV207A 6*
2 Sociale en politieke wijsbegeerte FTR-FIBAV212A 6*
2 Wetenschaps-
geschiedenis
FTR-FIWBW01 6
1 of 2 Kleine scriptie FTR-FIMWG1 12
totaal 60

* De studielast is opgebouwd uit 5 EC voor de cursus uit de verkorte bachelor Filosofie en 1 EC voor een component waarbij je de algemeen vergaarde kennis toepast op je eigen vakwetenschap.