Zoek in de site...

Eisen en beoordeling masterscriptie

Scriptie-eisen

De scriptie-eisen zijn verdeeld in (formele) vereisten en (beoordelings)criteria.
Dit onderscheid speelt een rol in de beoordelingsprocedure (zie de volgende paragraaf). In de vereisten is bepaald waaraan je scriptie tenminste moet voldoen om in aanmerking te komen voor (verdere) inhoudelijke beoordeling. Voldoet je scriptie naar het oordeel van de vaste examinator niet aan (één van) de vereisten, dan moet je deze eerst op dat punt aanpassen.

De criteria zijn bepalend voor de inhoudelijke beoordeling en het uiteindelijke cijfer van je scriptie. In tegenstelling tot de vereisten, zijn de criteria van dien aard dat de scriptie er in meerdere of mindere mate aan kan voldoen. Om het examen te kunnen aanvragen, moet je scriptie:

  • wat betreft de criteria door je begeleider en tweede examinator tenminste als 'voldoende' beoordeeld worden;
  • naar het oordeel van de vaste examinator aan de vereisten voldoen.

Beoordeling

Voor de beoordeling van de masterscriptie wordt door de examencommissie een zogenaamde Commissie van Examinatoren aangewezen. De scriptiebegeleider dient uiterlijk één maand voor de beoogde inleverdatum van de scriptie een verzoek in tot aanwijzing van deze commissie.