Zoek in de site...

Master

Inschrijving en afstuderen

  • Schrijf je via Studielink in voor de specialisatie die je wilt doen en vergeet niet om in overleg met de coördinator van je specialisatie het programma van je master in te vullen en te laten goedkeuren door de examencommissie.
  • Neem vanaf het begin van het jaar deel aan de scriptiewerkplaats. Zorg dat je zo snel mogelijk een scriptiebegeleider hebt. Stel het werken aan je scriptie niet uit tot het einde van het jaar.
  • Is je scriptie klaar en goedgekeurd door je begeleider? Meld je dan bij de studentenadministratie in verband met de verdediging.
  • Alle studiepunten van je master gehaald? Vraag dan je masterdiploma aan. Het diploma wordt officieel uitgereikt. Tijdens de uitreiking wordt van je verwacht dat je maximaal drie minuten het onderwerp van je scriptie toelicht.

Tijdens je masterstudie

  • Het is raadzaam om je stage af te ronden binnen een semester.