Zoek in de site...

Masterprogramma specialisatie Religie en Beleid op hoofdlijnen

Tegenwoordig wordt er veel gesproken en geschreven over een wereldwijde opleving van religie en een terugkeer van religie in het publieke domein. Wat Nederland betreft heeft dit laatste onder andere te maken met de komst van niet-westerse immigranten die doorgaans meer waarde hechten aan religie. Oude thema’s, zoals scheiding van kerk en staat of geloof en politiek, die door ontzuiling en ontkerkelijking op de achtergrond geraakt waren, komen terug op de agenda. De specialisatie Religie en Beleid leidt je op voor de functie van beleidsmedewerker op het snijvlak van religie en samenleving. Enerzijds zijn er religieuze organisaties (kerken, scholen, zorginstellingen) die te maken krijgen met ledenverlies (secularisatie) en pluralisering (diversiteit). Anderzijds zijn er maatschappelijke instellingen (gemeenten, bedrijven) die te maken krijgen met religie.

Het programma start met de grondslagencursus Filosofie van religie, staat en samenleving. Vervolgens krijg je drie theorie- en taakcursussen die de specifieke religiewetenschappelijke kennis op het terrein van bestuurs- en beleidskunde verdiepen. Deze drie cursussen zijn: Religie, culturele diversiteit en overheidsbeleid, Religie en diversiteitsmanagement, en Religie en recht. Om theorie en praktijk bij elkaar te brengen volg je de vaardigheidscursus Beleidsplanning en -implementatie. Omdat praktijkgericht onderzoek een belangrijke rol speelt in de stage en scriptie, volg je ook de methodecursus Methoden in religie- en beleidsonderzoek. De stage is een verplicht onderdeel van het programma en inhoudelijk gekoppeld aan de masterscriptie. De opdrachtstage biedt je de mogelijkheid om een advies te schrijven, een onderzoek te doen of een inventarisatie te maken binnen een bepaald beroepsveld. In je masterscriptie (waarvoor je de cursus Werkplaats Masterscriptie volgt) analyseer en reflecteer je op de resultaten van je opdrachtstage en werk je deze uit.