Zoek in de site...

Programma masterspecialisatie Religiestudies

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 of 2 Onderzoeks-stage* FTR-RSMAR125 10
Semester 1 Masterseminar Comparative Religious Studies* FTR-RSMAR100 10
Masterseminar Geschiedenis van het christendom* FTR-RSMAR104 10
Masterseminar Migratie, transnationa-liteit en diaspora* FTR-RSMAI101 10
Masterseminar Empirical Religious Studies* FTR-RSMAR101 10
Masterseminar Politieke islam: van moslim broederschap tot islamitische staat* FTR-RSMAI100 10
Semester 2 Masterseminar Textual Sources of Judaism and Christianity* FTR-RSMAR102 10
Masterseminar Systematische religieweten-schappen* FTR-RSMAR103 10
Werkplaats masterscriptie Religiestudies FTR-RSMAR150-A 0
Masterscriptie Religieweten-schappen: Religiestudies FTR-RSMAR150 20

Van de masterseminars en de onderzoeksstage kies je er drie uit, waarvan een masterseminar in jouw eigen specialisatierichting.