Zoek in de site...

Educatieve minor Godsdienst / Levensbeschouwing

Educatieve minor (bachelor): tweedegraads lesbevoegdheid

De Radboud Docenten Academie verzorgt een educatieve minor die je kunt volgen in het derde jaar van je bachelor. Met deze educatieve minor behaal je, in combinatie met je bachelordiploma, een beperkte tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs, waarmee je les kunt geven in de onderbouw van havo en vwo en in het vmbo-t.

De educatieve minor van beslaat 30 EC en neemt het volledige eerste semester van jaar 3 in beslag (september tot en met januari). Qua vorm en inhoud is de educatieve minor vergelijkbaar met de eerste helft van de educatieve master; zo bestaat ook de minor voor de helft uit stage.

Aan de ene kant volg je colleges op de universiteit. Daarin maak je kennis met de theorieën van onderwijs, pedagogiek en didactiek. In het stagegedeelte kom je terecht op een (opleidings)school, waar je bekend raakt met het onderwijs en zelf ervaart hoe het is om voor de klas te staan.

De stageschool en de docentenacademie zijn uiteraard geen gescheiden werelden. Tijdens je stage koppel je je praktijkervaringen steeds aan de theorie die je in colleges hebt meegekregen. Andersom bieden de colleges je naast theoretische verdieping en achtergronden ook ruimte om te oefenen en ervaringen uit te wisselen. De hoofdonderdelen van het curriculum zijn algemene didactiek, vakdidactiek op het niveau van het schoolvak, en professioneel persoonlijk leren. In dit laatste onderdeel werk je aan belangrijke vaardigheden voor een beginnend docent, zoals reflecteren, organiseren en presenteren.

Schoolvakken

De docentenacademie biedt een educatieve minor aan voor de volgende schoolvakken:

  • Nederlands
  • Grieks & Latijn
  • Engels
  • Frans
  • Duits
  • Spaans
  • Geschiedenis
  • Godsdienst & Levensbeschouwing

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden voor de educatieve minor die start in september 2017. Wil je de educatieve minor volgen die in september 2018 start, hou dan rekening met een aanmeldingsperiode van 1 mei tot medio mei 2018!
Een verplicht onderdeel van de aanmeldingsprocedure is een intakegesprek. Meer informatie over aanmelden en inschrijven vind je op de de website van de Radboud Docenten Academie.

Medio mei (voor de concrete deadline zie de website van de Radboud Docenten Academie) dienen alle vereiste documenten voor de aanmelding in het bezit te zijn van de studentenadministratie Radboud Docenten Academie. Aanmeldingen die pas na de deadline compleet binnenkomen worden behandeld als 'na-aanmelding'.
Na-aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen na:
- verwerking van de aanmeldingen die op tijd waren en
- goedkeuring door de opleiding in overleg met Bureau Extern (stagebureau).
Aanmelding geeft geen garantie op toelating.

Toelating/loting

Je ontvangt per e-mail bericht of je aanvraag voor toelating tot de minor goedgekeurd of afgekeurd is. Via het studievoortgangsoverzicht van je bacheloropleiding kun je de status van je toelatingsaanvraag voor de minor zien. Deze status is indicatief, je kunt er geen rechten aan ontlenen.

De beschikbaarheid van stageplaatsen op de scholen waar Radboud Docenten Academie mee samenwerkt, bepaalt hoeveel studenten er aan de educatieve minor kunnen deelnemen. Bij overinschrijving vindt loting plaats.

Na de loting wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt welke studenten worden toegelaten tot de educatieve minor.

Zie voor meer informatie over de educatieve minor de website van de Radboud Docenten Academie.