Zoek in de site...

Filosofie: Helder denken

Betrokken opleiding: Filosofie
Minorcoördinator: dr. Cees Leijenhorst
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: Geen
Periode: 1 en 2

Inhoud

Deze minor draait om een kritische reflectie op het menselijk weten en denken. Wanneer weet je iets 'zeker'? Wat kun je kennen? Wat is een betrouwbare redenering? Wanneer is kennis wetenschappelijk?

In de cursus Kenleer en wetenschapsfilosofie bestuderen we het wetenschappelijk kennen op twee gebieden: de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen. Op beide gebieden gaat het om vragen als: Wat is betrouwbare kennis? Wat maakt kennis geldig? Hoe komt kennis tot stand? In de cursus Logica bestuderen we de formele regels van het redeneren. Wanneer is een redenering geldig? Wat is het verschil tussen geldige argumenten en drogredenen? Veel van deze vragen zijn ontstaan in de Griekse en Romeinse oudheid. Geschiedenis van de antieke filosofie geeft een overzicht van de antieke filosofie, waarbij we de nadruk leggen op de theorieën van Plato en Aristoteles.

In deze minor volg je dus één historische cursus en twee systematische cursussen. Deze combinatie zorgt ervoor dat je niet alleen een overzicht krijgt van hoe in het verleden over vragen rondom het menselijk weten en denken gedacht werd, maar ook leert hoe we deze vragen in het licht van hedendaagse wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen beantwoorden.

Deze minor kun je ook als onderdeel van de pre-master Filosofie volgen. Als je de pre-master met goed gevolg afrondt, kun je instromen in de master Filosofie. Je hebt de keuze uit de volgende vier minoren, die tezamen de pre-master vormen:
- Filosofie: Kennis en handelen
- Filosofie: Helder denken
- Filosofie: De mens
- Filosofie: Waarheid en taal

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 + 2 Geschiedenis van de antieke wijsbegeerte - verkorte bachelor FTR-FIBAV201 5
1 + 2 Kenleer en wetenschapsfilosofie - verkorte bachelor FTR-FIBAV206 5
1 + 2 Logica - verkorte bachelor FTR-FIBAV208 5