Zoek in de site...

Gender in kunst, cultuur en geschiedenis

Betrokken opleiding: Algemene Cultuurwetenschappen, Geschiedenis, Genderstudies
Minorcoördinator: Mw. dr. L. Plate (ACW)
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: geen
Periode: 1 en 2

Inhoud

De minor Gender in kunst, cultuur en geschiedenis biedt studenten de gelegenheid zich te verdiepen in de historische en culturele achtergronden van sekseverhoudingen en representaties van gender in literatuur, geschiedenis, kunst, en materiële cultuur. Studenten besteden aandacht aan de theoretische concepten sekse en gender en aan de invloed van klassieke teksten sinds de verlichting. Ze passen deze begrippen zelfstandig toe op concrete cases in de gekozen cursus. Studenten kunnen in grote lijnen de historisch gegroeide verhoudingen tussen mannen en vrouwen beschrijven en verklaren binnen specifieke culturele contexten; represen­taties in literaire en historische teksten, en materiële cultuur en kunst analyseren vanuit een genderperspectief; het huidige denken over multiculturaliteit en emanci­patie relateren aan de teksten van invloedrijke denkers en schrijvers sinds de ver­lichting; en de inzichten vanuit genderstudies in de letterenfaculteit verbinden met disciplines uit andere faculteiten.

De cursus Extreme Makeover is verplicht (zie voor informatie over dit vak de studiegids van de Faculteit Sociale wetenschappen (Extreme Makeover). Daarnaast maak je een keuze uit Gendergeschiedenis: Mannelijkheid en vrouwelijkheid in cultuur en maatschappij, Gender & de kunsten, Two Centuries of Seks. A History of sexuality in Europe, 1800-2000 en Seks for Social Sciences and Humanities: An Introduction to Socio-Cultural Sexuality Studies.

Periode Cursus Cursuscode Verplicht - keuze Studielast (aantal EC)
1 Extreme Makeover - Lichaamstransformaties, cultuur & het ideale zelf (v/m) SOW-VSB9207 Verplicht voor iedereen 5
1 Gender en de kunsten LET-ACWB200 Keuze voor iedereen behalve ACW-studenten 5
1 Gendergeschiedenis. Mannelijkheid en vrouwelijk in cultuur en maatschappij LET-GESB2105 Keuze voor iedereen behalve Geschiedenisstudenten 5
2 Two Centuries of Sex. A History of Sexuality in Europe, 1800-2000 SOW-VSB9052 Keuze voor ACW-studenten- of Geschiedenisstudenten 5
2 Sex for Social Sciences and Humanities: An Introduction to Socio-Cultural Sexuality Studies SOW-VSB9051 Keuze voor ACW-studenten- of Geschiedenisstudenten 5