Zoek in de site...

Bachelordiploma

Je kunt je diploma digitaal aanvragen bij de studentenadministratie zodra al je resultaten in Osiris geregistreerd zijn. De examencommissie beoordeelt of aan alle eisen is voldaan om te kunnen afstuderen. Je aanvraag wordt pas in behandeling genomen als je aan alle voorwaarden hebt voldaan. Controleer dus goed of je alle EC van je opleiding met een voldoende hebt behaald (180 EC voor de reguliere bacheloropleiding, 120 EC voor de verkorte bacheloropleiding) en dien pas daarna deze aanvraag in.

Alle informatie over uitschrijven voor de bachelor en inschrijven voor de master is te vinden op de website van Centrale Studentenbalie.

Vraag nu meteen je bachelordiploma aan

Met het aanvraagformulier kun je je afstuderen aanvragen bij de studentenadministratie.
NB. Je bachelorwerkstuk lever je in bij de cursus Bachelorwerkstuk. Bij de diploma-aanvraag hoef je het werkstuk niet bij te voegen.

Aanvraagformulier bachelordiploma (opent in nieuw venster)

Na het indienen van je aanvraag ontvang je een ontvangstbevestiging van je afstudeeraanvraag. Heb je deze niet ontvangen, neem dan contact op met de studentenadministratie om te controleren of je aanvraag is binnengekomen.

Diploma-uitreiking

Doorgaans vindt vijfmaal per jaar een uitreiking plaats. De data worden gepubliceerd in de facultaire agenda en kunnen worden opgevraagd bij de studentenadministratie.

Om deel te nemen aan een uitreiking dienen je afstudeeraanvraag én alle behaalde resultaten minimaal zes weken van tevoren bij de studentenadministratie bekend te zijn. Van Diploma Services ontvang je uiterlijk 7 dagen van tevoren een uitnodiging met alle informatie over de uitreiking. Heb je deze dan nog niet ontvangen, neem dan contact op met de studentenadministratie. Wil je geen gebruik maken van de uitreiking, dan kun je dit in het aanvraagformulier aangeven. Je kunt dan, na bericht van Diploma Services, je diploma afhalen bij de centrale studentenbalie aan de Houtlaan 4.