Zoek in de site...

Onderwijs- en examenregeling (OER)

De onderwijs- en examenregeling (OER) beschrijft de opbouw van een opleiding, de regels en gang van zaken rond onderwijs en examens en de rechten en plichten van studenten en docenten. De OER bestaat uit 3 delen:

- Deel 1: Algemeen deel
- Deel 2: Opleidingsspecifiek deel
- Deel 3: Overgangs- en slotbepalingen

OER 2017-2018

De faculteit kent onderwijs- en examenregelingen met een algemeen deel dat geldt voor alle studenten van de verschillende opleidingen binnen de faculteit. Naast het algemene deel is er voor elke opleiding van de FFTR een opleidingsspecifiek deel. Hierin worden specifieke regelingen beschreven voor de verschillende opleidingen afzonderlijk. In het laatste deel van elke OER vind je de overgangs- en slotbepalingen. Deze gelden voor alle studenten binnen de faculteit.

Regels en richtlijnen
De regels en richtlijnen (pdf, 731 kB) beschrijven de gang van zaken rond tentamens en examens en de vereisten die daarbij gelden.

OER 2016-2017

De OER 2016-2017 is te vinden in de studiegids 2016-2017.