Zoek in de site...

Pre-master en master BMS

Na het voltooien van de volgende opleidingen:
  • Hoger Laboratorium Onderwijs
  • Fysiotherapie
  • Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)
  • bachelor geneeskunde

en de juiste vooropleidingseis middelbare school (minimaal havo met profiel Natuur&Gezondheid met natuurkunde of Natuur&Techniek met biologie) is het mogelijk om na het volgen van een pre-master in te stromen in de masteropleiding Biomedical Sciences.

De studenten bereiden zich voor op de master door het kiezen van een A-categorie minor uit het derde jaar, een speciaal ontwikkelde minor Biomedical research methods en deelname aan kwartaal 7 en 8 van het tweede jaar. Bachelors Geneeskunde doen in plaats van kwartaal 7 en 8 een onderzoeksstage van 12 weken.

Voor toelating tot de master moeten alle onderdelen van de pre-master zijn afgesloten met een voldoende.

De inhoud van de premaster en de bijbehorende tentamens is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling.

De masteropleiding staat uitgebreid beschreven in de studiegids master Biomedical Sciences.