Zoek in de site...

Onderwijsvormen

Starten vanuit de praktijk: patiëntencontacten en praktijkervaringen

De patiënt als persoon staat centraal. Je krijgt de kans om op verschillende manieren patiënten te ontmoeten. Door deze ontmoetingen krijgt het leren betekenis en richting. Daarnaast maak je kennis met de onderzoekspraktijk, ga je op bezoek bij artsen en/of onderzoekers en loop je stages. Aan al deze praktijkervaringen zijn leeractiviteiten gekoppeld.

Leeromgeving

In een “blended” leeromgeving zijn virtuele en andere onderwijsvormen geïntegreerd. Je kunt in veel gevallen kiezen uit het onderwijsaanbod, uitgaande van wat passend is bij jouw persoonlijke leerstrategie. Ongeveer 30% van de tijd bestaat uit contactonderwijs (in aanwezigheid van een docent). Naast theoretisch onderwijs en vaardighedentraining behoren ook projecten, contacten met patiënten en de praktijk, vrije keuze onderwijs, coaching en andere activiteiten tot het aanbod. Vaak werk je samen met andere studenten, maar er is ook aanbod dat je individueel kunt kiezen en uitvoeren.

Coaching

In groepen van 8 studenten word je zowel gezamenlijk als individueel begeleid door een coach. Jouw persoonlijke ontwikkeling en groei van autonomie staan hierbij centraal. Drie coachgroepen met geneeskundestudenten en één coachgroep met studenten biomedische wetenschappen vormen bij voorkeur samen een learning community van 32 studenten. Binnen een learning community werk je samen met anderen aan een thema of opdracht, en ga je op onderzoek uit. Zo kun jij bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen met elkaar bespreken, een debat organiseren over een actueel onderwerp, oefenen met het geven van presentaties, reflecteren op vervolgstappen in het leerproces en elkaars tussenproducten beoordelen. Je geeft en ontvangt feedback en er is veel gelegenheid om elkaar te inspireren.

Projecten

In het programma is ook ruimte voor diverse projecten, die meerdere kwartalen duren. In het eerste studiejaar staat een innovatieproject op het programma, in het tweede jaar een wetenschappelijk project. Je oriënteert je op mogelijke onderwerpen en opdrachtgevers voor het project en op de manier waarop je gaat (samen)werken. Vervolgens werk je het project uit.