Zoek in de site...

Adviesboekenlijst en overige benodigdheden

In principe kies je zelf welke literatuur je wilt gebruiken als je studeert. Om je te helpen bij deze keuze vind je hieronder een overzicht van veelgebruikte titels, de zgn. “advieslijst”, gerangschikt naar onderwerp. Hier staat ook aangegeven welke titels er digitaal beschikbaar zijn en van welke titels het handig is om deze ter beschikking te hebben.

De titels in de advieslijst zijn te verdelen in drie categorieën:
1.  Voor de meeste titels geldt dat zij digitaal (via licentie bibliotheek) of vrij (via internet) toegankelijk zijn. Studenten kunnen dus vrijelijk over deze literatuur beschikken.
2.  Titels die niet digitaal of vrij toegankelijk zijn en die zeer veel gebruikt worden in het onderwijs. Dit geldt voor de drie vetgedrukte titels in de tabel. Het is dus aan te raden om over deze literatuur te beschikken (bijv. door aanschaf).
3.  Titels die niet digitaal of vrij toegankelijk zijn en die beperkter in het onderwijs worden gebruikt. Studenten kunnen op basis van hun eigen behoefte en/of belangstelling kiezen of zij over deze literatuur willen beschikken.

Daarnaast zijn enkele studiebenodigdheden vereist, die bij aanvang van het studiejaar verkrijgbaar zijn via de Medische FaculteitsVereniging Nijmegen (MFVN).
N.B. Tijdens de introductie krijg je precies te horen hoe dit werkt en wat je precies moet aanschaffen. Het gaat om de volgende benodigdheden, kijk op mfvn voor meer informatie:

Rekenmachine

Studenten dienen een voorgeschreven standaard rekenmachine aan te schaffen, de Casio FX 82 MS. Als bij een toets het gebruik van een rekenmachine is toegestaan, worden alleen deze standaard rekenmachines toegelaten. 

Witte laboratoriumjas

Er zijn bepaalde practica waarbij het dragen van een witte jas verplicht is.

Overige kosten

Per studiejaar dien je ook rekening te houden met eventuele reiskosten voor bijvoorbeeld excursies en stages.