Zoek in de site...

Toelating

Toelating tot het bachelorprogramma Biomedische wetenschappen gebeurt door middel van selectie en plaatsing. Om hieraan deel te kunnen nemen moet de kandidaat aan de volgende vooropleidingseisen voldoen:

- Nederlands vwo-diploma met profiel Natuur & Gezondheid aangevuld met Natuurkunde of profiel Natuur & Techniek aangevuld met Biologie.

- Een hbo-propedeuse aangevuld met vwo-certificaten Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Wiskunde A of B, Engels

- Een met goed gevolg afgelegd Colloquium doctum

- Buitenlandse vooropleidingen worden beoordeeld door de Colloquium doctum commissie op toelaatbaarheid tot de selectie en plaatsing.

Voor meer informatie met betrekking tot plaatsing, klik hier.