Zoek in de site...

Overzicht BMW jaar 3

Het derde jaar bestaat uit een aantal onderdelen:
  • Twee minoren in de eerste twee kwartalen (totaal 20 weken)
  • Keuzeonderwijs op de woensdagen in het eerste kwartaal (eerste 10 weken)
  • De cursus Thinking critically about science in het tweede kwartaal
  • Professionaliteit
  • Bachelorstage en bachelor writing

Gedurende het vijfde semester volg je twee parallelle Engelstalige minoren (zie: 'Minoren') en een tweetal cursussen (zie: 'Woensdagcursussen') gericht op de ontwikkeling van algemene academische vaardigheden (een keuzecursus en een cursus met betrekking tot wetenschappelijke integriteit). De zesentwintig aangeboden minoren beslaan de breedte van het biomedisch vakgebied en kunnen samen met studenten geneeskunde of studenten van andere faculteiten (waaronder natuurwetenschappen) gevolgd worden. De minoren zijn verdiepend in een methodologie van een specifiek vakgebied (categorie A) of een bepaald ziektegericht thema (categorie B) . Middels de categorie A-minoren bereiden studenten Biomedische Wetenschappen zich voor op de onderzoeksstage in het zesde semester. Studenten volgen tenminste één A-minor.

In het zesde semester, aansluitend bij het schrijven van het bachelorstageverslag, wordt de cursus Bachelor writing aangeboden.

De BSc onderzoeksstage (27 EC) kan gezien worden als een afsluitende proeve van bekwaamheid; op dit punt van de opleiding dienen studenten in staat te zijn om onder supervisie een onderzoek uit te voeren binnen een van de deelgebieden van de biomedische wetenschappen. Studenten krijgen op individuele basis te maken met alle fasen van het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek in een specialistisch deelgebied van de biomedische wetenschappen.