Zoek in de site...

Examencommissie

De examencommissie komt regelmatig bijeen om zich op de hoogte te stellen van de studievoortgang van de studenten en besluiten te nemen over de door studenten ingediende studieplannen.
Ook behandelt de examencommissie individuele verzoeken van studenten betreffende hun studie. Daarbij kan gedacht worden aan verzoeken om bijzondere toetsgelegenheden of individuele aanpassingen in het curriculum. Ook bijzondere regelingen op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden worden door de examencommissie behandeld.
Studenten die een verzoek aan de examencommissie willen richten, moeten dat schriftelijk doen. Verzoeken kunnen worden ingediend op papier bij het Studenten Informatie Punt (StIP), ter attentie van de secretaris van de examencommissie BMW, of per e-StIP bericht(webdossier) en dienen uiterlijk twee weken voor de vergadering (waarin behandeling gewenst is) ingediend te zijn. De vergaderdata staan vermeld op Vergaderdata.

De commissie informeert de student schriftelijk binnen 30 dagen na de vergaderdatum omtrent de beslissing die is genomen. Besluiten die zijn genomen over afstudeerplannen worden schriftelijk binnen 14 dagen na de vergaderdatum aan de student meegedeeld. De besluiten m.b.t. de goedkeuring van de verschillende onderdelen van het studieplan, zijn ook na 14 dagen na de vergaderdatum raadpleegbaar via webdossier.

Zie voor een exacte beschrijving van de taken en de werkwijze van de examencommissie de Onderwijs- en Examenregeling op Onderwijs en Examenregeling.