Zoek in de site...

Infectiepreventie en vaccinatie

Een aantal infectieziekten kan voor medewerkers in de gezondheidszorg, waaronder stagiaires, consequenties hebben. De belangrijkste maatregel om infectie te voorkomen is het veilig en hygienisch werken. Daarnaast is voor een aantal infectieziekten, waaronder Hepatitis B, vaccinatie mogelijk.

Conform de landelijke richtlijnen van de inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het UMC vastgesteld dat alle medewerkers, inclusief stagiaires, die risicovolle handelingen verrichten of die omgaan met mogelijk besmet materiaal, moeten aantonen dat zij voldoende gevaccineerd zijn tegen hepatitis B.  In overeenstemming hiermee hebben alle afdelingen het advies ontvangen er op te letten dat studenten die bij hen stage lopen en daarbij (mogelijk) in contact komen met vers humaan materiaal gevaccineerd zijn tegen Hepatitis B.

Omdat BMW studenten over het algemeen niet in aanraking komen met patienten behoren zij niet tot de groep van risicovormers. Daarom geldt voor studenten BMW geen vaccinatieverplichting. Afhankelijk van de invulling van de onderzoeksstage kunnen BMW studenten echter wel tot de groep van risicolopers behoren. Hepatitis B vaccinatie wordt dan ook aanbevolen voor wetenschappelijke stages indien met (mogelijk) besmet materiaal wordt gewerkt (denk aan laboratoria waar bv. met  humaan materiaal wordt gewerkt).

Voor meer informatie over Hepatitis B, vaccinatie en de maatregelen en risico's voor andere infectieziekten kunt u het Infectiepreventie protocol raadplegen via de UMCN website Infectiepreventie. In dit protocol zijn ook de richtlijnen voor veilig en hygienisch werken opgenomen.

Vaccinatie voor studenten BMW:

Alle studenten BMW krijgen de gelegenheid om zich te laten vaccineren tegen hepatitis B middels een groepsgewijs vaccinatie traject. De doorlooptijd voor Hepatitis B vaccinatie bedraagt een aantal maanden. Men dient op 3 tijdstippen beschikbaar te zijn voor vaccinaties en een bloedafname (titerbepaling).