Zoek in de site...

Algemene procedures

Huisreglement/gedragsregels
Studenten worden verzocht zich aan onderstaande gedragsregels te houden.

Algemeen:

 • Er worden geen video-, foto- of geluidsopnames gemaakt tijdens onderwijs.
 • Studenten hebben zich te allen tijde te houden aan het beroepsgeheim met betrekking tot de in de opleiding verstrekte gegevens over patiënten.
 • Beperk het telefoongebruik: telefoongeluid altijd uit, géén telefoongesprekken tijdens onderwijs!
 • E-mailcontact met de docenten wordt gelegd via RU-studentenmail en op respectvolle wijze.
 • Tijdens een hoorcollege is iedereen stil. Studenten moeten elkaar leren aanspreken op onfatsoenlijk gedrag. Docenten mogen studenten ook gericht aanspreken.
 • Studenten komen op tijd!
 • Studenten worden erop gewezen dat het van weinig respect getuigt tegenover de docent om voor het einde al spullen in te pakken, tafels in te klappen etc.

De patiëntendemonstraties:

 • Na afloop mag er door studenten geapplaudiseerd worden als blijk van waardering.
 • Tijdens patiëntendemonstratie wordt er niet gegeten en gedronken.

Het computer ondersteunend onderwijs (COO):

 • Studenten die geen onderwijs volgen tijdens COO's moeten de zaal verlaten.

Responsiecolleges:

 • Er wordt niet gegeten tijdens responsiecolleges.

ICT voorzieningen

Het Radboudumc heeft in ieder geval vier ICT voorzieningen waarmee de student te maken krijgt: de studentenportal, het studentenwebdossier, de onderwijspc's en Blackboard. Een groot deel van de studiezaken kan de student regelen en bekijken met hulp van deze voorzieningen. Klik hier voor meer informatie over de ICT voorzieningen voor studenten. Naast deze voorzieningen om de studiezaken te regelen en te bekijken, worden studenten geacht hun eigen device (laptop, tablet, ipad, smartphone etc. ) mee te nemen naar het onderwijs.

Onderwijslocaties

Het contactonderwijs vindt plaats op het terrein van het UMC St Radboud; hoofdzakelijk in het Studiecentrum Medische Wetenschappen (Geert Grooteplein 21, portier: 3613300) en het Klinisch Trainingscentrum (Geert Grooteplein 15). Plattegronden van de gebouwen met daarin de onderwijsruimtes vindt je hier: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/onderwijsruimtes/onderwijsruimtes