Zoek in de site...

1.2 Programma Curriculum 2015

Programma: kwartalen en leerlijnen

Elk studiejaar in Curriculum 2015 bestaat uit vier kwartalen. In het eerste jaar krijg je dus te maken met de kwartalen 1 t/m 4, die voor studenten geneeskunde (GNK) en studenten biomedische wetenschappen (BMW) voor een groot deel hetzelfde zijn. Elk kwartaal heeft een thema, dat je kunt gebruiken om je leerproces richting te geven.

Door het hele bachelorprogramma heen zijn ook een aantal leerlijnen zichtbaar, die kader geven aan de competenties die je ontwikkelt. Lijnen en kwartalen zijn zodanig opgebouwd dat je als student een spiraalvormig leertraject doorloopt: door steeds weer een cyclus te doorlopen bereik je een steeds hoger competentieniveau.

De leerlijnen komen samen in de leer- en onderwijsactiviteiten van de kwartalen, zodat je in samenhang kunt leren. Veel onderwerpen komen in meerdere kwartalen terug, zodat je je er steeds verder in kunt verdiepen. Maar je ontwikkelt je ook in de breedte: door alle ervaringen in de medische praktijk leer je steeds weer nieuwe toepassingen.

Inhoudelijke leerlijnen

Er zijn drie leerlijnen voor de opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen gezamenlijk:
- Mechanismen van Gezondheid en Ziekte (MGZ)
- Context, Science and Innovation (CSI), inclusief projecten
- Coaching: ontwikkeling professionaliteit

Daarnaast is er voor elk van beide opleidingen een specifieke leerlijn:
- Praktijk en Principes van de Geneeskunde (PPG, alleen voor GNK)
- Research (alleen voor BMW)

Elke opleiding kent dus vier leerlijnen, die elk een overkoepelende doelstelling hebben:

Mechanismen van gezondheid en ziekte    
> Je verklaart gezondheid en ziekte en de gevolgen ervan voor een mens en zijn omgeving vanuit onderliggende mechanismen op het niveau van molecuul tot populatie.

Context, Science and Innovation (inclusief projecten)
>Je analyseert een specifiek gezondheids(zorg)vraag(stuk) vanuit verschillende perspectieven en ontwikkelt -in samenwerking met medestudenten, begeleiders en belanghebbenden- theorieën, wetenschappelijk onderzoek en interventies die een bijdrage leveren aan de oplossing van het betreffende gezondheids(zorg)vraag(stuk).

Coaching: ontwikkeling professionaliteit
> Je ontwikkelt een houding van levenslang leren aan de hand van kritische zelfreflectie op praktijkervaringen. Je formuleert eigen persoonlijke leerdoelen/leervragen. Je herkent je eigen sterktes en zwaktes, verwerkt feedback daarop en formuleert persoonlijke leerdoelen. Je ontwikkelt vaardigheden die nodig zijn om te kunnen samenwerken en om in wisselende omstandigheden te kunnen functioneren. Je draagt bij in de ontwikkeling van je medestudenten.

Praktijk en Principes van de Geneeskunde (alleen GNK)
> Je ontwikkelt vaardigheden die nodig zijn om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren en verwerft inzicht in de relevante achtergronden.

Research (alleen BMW)
> Je verwerft diepgaand inzicht in de relevante achtergronden van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelt vaardigheden die nodig zijn om biomedisch onderzoek uit te voeren en aldus een bijdrage te kunnen leveren aan een verbetering van de menselijke gezondheid.

Voor een korte beschrijving van de eerste vier kwartalen: zie paragraaf 3.1.1 (Cursusjaar 1).

Meer informatie: Onderwijsprogramma