Zoek in de site...

1.3 Studeren in Curriculum 2015

Je gaat vanaf het begin participeren in de praktijk, want je bent een (startende) collega. Zo word je uitgedaagd om verbindingen te leggen tussen praktijk en theorie, waarbij je de patiënt als uitgangspunt kiest. Want iedere patiënt heeft recht op specifieke, persoonsgerichte zorg. Het curriculum helpt je bij je ontwikkeling tot professional, het verwerven van kennis staat ten dienste daarvan. In het eerste studiejaar ontmoet je ieder kwartaal een aantal patiënten, meestal samen met een kleine groep medestudenten. Je maakt kennis met de persoon achter de ziekte, de ziektegeschiedenis en de activiteiten van de artsen en andere zorgprofessionals. Daarnaast ga je individueel kennismaken met een chronische patiënt met wie je langere tijd contact zult hebben, en je loopt een aantal stages in huisartspraktijken, verpleeghuizen en op afdelingen van ziekenhuizen.

Vanuit je praktijkervaringen ga je verder studeren. Je bespreekt ze met medestudenten, patiënten en docenten. Je praat erover in de coachgroep. Een groot deel van de opleiding werk je samen met studenten biomedische wetenschappen, zodat je leert om  thema’s vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken. Wat betekenen die ervaringen voor je eigen ontwikkeling als professional? Hoe kun je ze inzetten om een goede arts te worden? Welke vragen roepen ze op? Welke leeractiviteiten ga je ondernemen? Het antwoord op deze vragen leg je vast in je portfolio en je vraagt hierop feedback.

We vinden het belangrijk dat je tijdens je studie vanuit persoonlijke ambities en belangstelling een eigen profiel ontwikkelt. Het onderwijsaanbod is deels vastgesteld en deels naar eigen keuze in te vullen. De regie heb je dus voor een groot deel zelf in handen. Voor sommige onderwerpen kies je bijvoorbeeld het liefst voor een e-learning module, bij andere heb je misschien meer behoefte aan een practicum om vaardigheden te trainen. Er worden ook hoorcolleges en werkcolleges aangeboden. Daarnaast werk je direct vanaf het eerste jaar samen met anderen aan het uitvoeren van projecten. Voor zo'n project heb je kennis en vaardigheden nodig. Deels heb je die al opgedaan en deels verwerf je die gedurende het project door aanvullende leeractiviteiten. Het eindproduct van een project kan verschillend zijn: een onderzoeksvoorstel of een wetenschappelijk artikel ligt voor de hand, maar ook bijv. een voorlichtingsfilm is mogelijk.

Meer informatie vind je in paragraaf 1.2: Programma Curriculum 2015.