Zoek in de site...

2.1.4 Aanwezigheid en aanmelding Curriculum 2015

In de nieuwe curricula kies je voor een groot deel je eigen programma. Aan het begin van het eerste jaar wordt uitgelegd hoe je je voor de verschillende onderdelen kunt inschrijven via de "student allocator".
De ervaring heeft geleerd dat studenten zich weliswaar voor veel contactonderwijs inschrijven, maar dat uiteindelijk lang niet iedereen naar het gekozen onderwijs komt.

  • Daarom is in de onderwijs en examenregeling (OER) opgenomen dat als je je hebt aangemeld voor het onderwijs, je ook verplicht bent aan het contactonderwijs deel te nemen.

  • Ook is in de OER opgenomen dat vanaf vijf werkdagen voorafgaand aan het geplande onderwijs je je niet meer kunt uitschrijven, hou hier dus rekening mee in je planning.

  • Indien je je niet op tijd hebt afgemeld, en je neemt toch geen deel aan het geplande onderwijs, dan ontvangt je coach hiervan bericht. Dit kan consequenties hebben voor de uitslag van het tentamen Professionaliteit.

  • Het is niet noodzakelijk om bij aanvang van een nieuw kwartaal meteen voor alle 10 weken al je contactonderwijs te kiezen. Je kunt dit ook opbouwen in de loop van het kwartaal.

  • In principe wordt al het onderwijs (op een uitzondering na) zo geroosterd, dat alle studenten eraan kunnen deelnemen. Dit houdt echter niet automatisch  in dat je al je onderwijs op jouw favoriete moment kunt volgen. Je zult dus ook concessies moeten doen in de dag en tijd waarop je contactonderwijs volgt.

  • Druk tijdens het aanmeldproces regelmatig op de knop bewaar en verstuur om te voorkomen dat je geselecteerde keuzes niet meer mogelijk blijken te zijn door de keuzes die je mede-studenten intussen hebben gemaakt. Veranderen van keuze kun je altijd nog.

  • Dus inschrijven = komen!