Zoek in de site...

2.3.1 Toelating tot de propedeuse

De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Geneeskunde:

Toelatingseisen voor vwo'ers

  • vwo-diploma met profiel:
    - natuur en techniek: + biologie
    - natuur en gezondheid: + natuurkunde
  • vwo'ers die vóór 2010 hun diploma behaald hebben moeten contact opnemen met de studieadviseur.

toelatingseisen voor andere vooropleidingen

  • Colloquium Doctum (toelatingsexamen) indien 21 jaar of ouder
  • Buitenlandse diploma's die gelijkgesteld zijn aan bovenstaande met tevens beheersing van de Nederlandse taal (NT 2 programma 2) en Engelse taal
  • HBO-propedeuse met de volgende vakken op VWO niveau: natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en Engels (voor dit laatste vak kan een toets worden gedaan bij het Radboud Into Languages)

Het colloquium doctum moet worden aangevraagd bij het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Op de website van de RU staat meer informatie over aanmelden en aanvragen van het colloquium doctum: http://www.ru.nl/studenten/