Zoek in de site...

2.3.10 Huisreglement / Gedragsregels

Studenten worden verzocht zich aan onderstaande gedragsregels te houden.

Algemeen:

 • Er worden geen video-, foto- of geluidsopnames gemaakt tijdens onderwijs.
 • Studenten hebben zich te allen tijde te houden aan het beroepsgeheim met betrekking tot de in de opleiding verstrekte gegevens over patiënten.
 • Beperk het telefoongebruik: telefoongeluid altijd uit, géén telefoongesprekken tijdens onderwijs!
 • E-mailcontact met de blokcoördinator en/of docenten wordt gelegd via RU-studentenmail en op respectvolle wijze.
 • Tijdens een hoorcollege is iedereen stil. Studenten moeten elkaar leren aanspreken op onfatsoenlijk gedrag. Docenten mogen studenten ook gericht aanspreken.
 • Studenten komen op tijd!
 • Studenten worden erop gewezen dat het van weinig respect getuigt tegenover de docent om voor het einde al spullen in te pakken, tafels in te klappen etc.

De patiëntendemonstraties:

 • Na afloop mag er door studenten geapplaudiseerd worden als blijk van waardering.
 • Tijdens patiëntendemonstratie wordt er niet gegeten en gedronken.

Het computer ondersteunend onderwijs (COO):

 • Studenten die geen onderwijs volgen tijdens COO's moeten de zaal verlaten.

Responsiecolleges:

 • Er wordt niet gegeten tijdens responsiecolleges.