Zoek in de site...

2.3.3 Toelating tot de klinische fase

Toelating tot de loting Episode 1

Studenten worden toegelaten tot de loting Episode 1 wanneer zij hebben voldaan aan het behalen van 142 EC uit de eisen van het Bachelor examen:

  • Een voldoende resultaat voor thematische blokken,
  • Een voldoende resultaat voor 5PKO1, 5MPV3 en 5MPV4,
  • Een voldoende resultaat voor tenminste drie keuzeblokken,
  • Een voldoende resultaat voor het blokoverstijgende onderwijs van het tweede en derde jaar (5BOO2 en 5BOO3),
  • Een voldoende resultaat voor het voortgangstentamen van het tweede en derde jaar.

Een student die nominaal studeert kan meedoen met de loting van februari in zijn derde studiejaar.

Toelating tot de Onderzoeksstage

De onderzoeksstage is in beginsel gepland aan het einde van de opleiding, na de reeks co-assistentschappen. Het is ook mogelijk de onderzoeksstage eerder te doen, voorafgaand aan de co-schappen als je een wachttijd hebt. Je mag de onderzoeksstage pas doen als je een indeling hebt voor CKO1v en je start met Episode 1 dus vastligt.
De examencommissie kan in individuele gevallen anders besluiten; de student moet in dat geval een gemotiveerd schriftelijk verzoek indienen bij de secretaris van de Examencommissie Geneeskunde.

Voor meer informatie over de aanmelding en de indeling voor onderwijs in de klinische fase kunt u § 4.11 raadplegen.