Zoek in de site...

3.2 Overzicht tweede studiejaar bachelor (B2)

N.B. Nadere informatie over inhoud en opbouw van de kwartalen in het tweede en derde studiejaar volgt voor aanvang van elk kwartaal in de Studiecatalogus en op Blackboard.

Het tweede en derde studiejaar

In de eerste helft van het tweede studiejaar kennen de kwartalen een vergelijkbare opzet als die van de vier kwartalen in het eerste studiejaar. In Q5 staan levensfasen en nieuwvorming centraal en Q6 heeft als thema beweging en stroming. Vanaf Q7 gaan beide curricula iets verder uiteenlopen.

Voor geneeskunde volgen er vijf kwartalen (Q7 t/m Q10, plus Q11 of Q12) die voor een groot deel gericht zijn op specifieke gezondheidsvraagstukken. Tijdens deze vijf kwartalen werk je deels individueel en deels samen met andere geneeskundestudenten aan de ontwikkeling van competenties in het kader van de"klinische vraagstukken". In Q7 en Q8 rond je daarnaast de leerlijn CSI en de projecten af, en er blijft ruimte voor coaching. In Q9 en Q10 volg je (naast de uren voor de vraagstukken) één minor, eventueel samen met studenten BMW en/of studenten van de FNWI (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica). In Q11 of Q12 volg je gedurende één kwartaal een minor (klinisch of vrij in te vullen, dit kan ook in overleg ook in het buitenland) en gedurende het andere kwartaal ben je bezig met de rest van de gezondheidsvraagstukken.

Als student biomedische wetenschappen ga je in Q7 en Q8 dieper in op de diverse mechanismen voor ziekte en gezondheid. Tijdens je eigen projecten ontwikkel je nieuwe vaardigheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en het maken van de vertaalslag van onderzoeksresultaten naar de medische praktijk (EBP). Je gaat verder met je onderzoeksvoorstel, je eigen innovatieprojecten, groepsgewijze onderzoeksprojecten en kritische reflectie. Je onderneemt activiteiten om het resultaat van innovatie te implementeren. In Q9 en Q10 volg je twee minoren, eventueel samen met studenten GNK en/of studenten van de FNWI. Daarnaast is er tijd beschikbaar voor een centraal programma. In Q11 en Q12 voer je je bachelor-onderzoekstage uit.