Zoek in de site...

4.10.1 Organisatie algemeen

Ten behoeve van de ontwikkeling, begeleiding, beoordeling en evaluatie van de klinische fase is een aantal commissies en teams actief. Zij opereren binnen of vanuit het Radboudumc Health Academy en sturen elk een eigen domein aan.