Zoek in de site...

4.10.3 Commissies

Voor elk coassistentschap is een stagecoördinator benoemd. Deze is voorzitter van de stagecommissie waarin de coassistentenopleiders zitting hebben die werkzaam zijn in de betreffende discipline van de stagebiedende instellingen.
De stagecommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het coassistentschap, d.w.z. het formuleren van de disciplinegebonden doelstellingen, het programma op de verschillende afdelingen resp. locaties en de kwaliteit van het geboden onderwijs.
Ook de inhoud van het Centraal Klinisch Onderwijs is onderwerp van gesprek in commissies die hieraan ontwikkelen en bijsturen.

Overzicht van de stage-, blok- en episodecoördinatoren van de klinische fase (per 01-05-2015):

Stagecoördinatoren

Introductie klinische fase

Mw. Dr. P. van Gurp

024-3615420

Interne geneeskunde

Dr. C.T. Postma

024-3613599

Neurologie

Dr. CGJ Saris

024-3616600

Psychiatrie

Mw. Drs. MHCT van Beek

024-3615447

Kindergeneeskunde

Mw dr. P. Bot

024-3614430

Heelkunde

Dr. ECTH Tan

024-3613871

Verloskunde en gynaecologie

Drs. L. Dukel

024-3613931

SEH

Mw. mr. drs. MEB. Morsink

024-3610492

KNO-heelkunde

Dr. F. van der Hoogen

024-3613508

Oogheelkunde

Prof.dr. J. Keunen

024-3613138

Dermatologie

Mw. Dr. M.P.J. Gerritsen

024-3617237

Huisartsgeneeskunde

Dr. G. Busser

024-3613109

Ouderenzorg

Prof.dr. M. Olde Rikkert

024-3616772

Sociale geneeskunde

Prof.dr. K. van der Velden

024-3613122

Ontwikkelingslanden

Mw. Dr. M. Keuter

024-3614462

Episodecoördinatoren

Episode 1

Dr. C.T. Postma

024-3613599

Episode 2

Prof.dr. B. van Engelen

024-3613396

Episode 3

Dr. AJA. Bremers

024-3668086

Episode 4

Dr. J. Draaisma

024-3614430

Episode 5

Drs. L. Dukel

024-3613931

Episode 6

Dr. W.J.M.J. Gorgels

024-3616331

Episode 7

Mw. Drs. M. van de Pol

024-3668245

Episode 8 Dr. J.P. Frolke 024-3619908
Episode Onderzoeksstage Prof.dr. A. Verbeek 024-3613102
Episode Keuzecoschappen Prof. dr. H. van Goor 024-3619908