Zoek in de site...

4.10.5 Externe kwaliteitszorg

De procedure die in de vorige paragraaf is beschreven valt onder de interne kwaliteitszorg. Daarnaast vindt eens per 6 jaar een externe kwaliteitscontrole plaats. Nadat de faculteit een zogenaamde zelfstudie in de vorm van een schriftelijke rapportage heeft gemaakt, bezoekt een landelijke visitatiecommissie van deskundigen het Radboudumc om een oordeel uit te spreken over de kwaliteit van de opleiding geneeskunde. Bij de laatste visitatie in 2012 werd de masterfase van het Radboudumc uitgeroepen tot 'best practice' vanwege het sandwichmodel van voorbereidend en afsluitend onderwijs met daartussen het coschap.