Zoek in de site...

4.11.3 Verdeling plaatsen per coassistentschap

Coassistentschappen kunnen worden gelopen in het Radboudumc of in geaffilieerde gezondheidszorginstellingen en praktijken. De stelregel is dat een coassistent ongeveer evenveel stages binnen als buiten het Radboudumc loopt tijdens de klinische fase. Tijdens het Centraal Klinisch Onderwijs verdeelt de co-groep in gezamenlijk overleg de plaatsen, aan de hand van een lijst die voor ieder coassistentschap wordt opgesteld. Studenten dienen zelf de redelijkheid van de verdeling van zaken als ‘reistijd' en ‘huisvesting' in het oog te houden.