Zoek in de site...

4.11.4 Plaatsverdeling OWL, senior en extramurale coassistentschappen

Tijdens CKO1v ontvangen studenten een voorlichting over de mogelijkheden van een coassistentschap in een ontwikkelingsland (OWL). Het coassistentschap OWL is ondergebracht in episode Keuzecoschappen, de episode met de vrije keuze stages.

Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen bij OWL is een maat voor het aantal studenten dat zich kan inschrijven. Studenten die een coassistentschap OWL gaan doen, melden zich aan bij de TROPICO groep. Deze groep, die bestaat uit geneeskunde studenten die een coassistentschap OWL gaan volgen, regelt de verdeling van de beschikbare plaatsen via een loting. Zij stuurt de uitslag ter goedkeuring naar het NIIH (Nijmegen Institute for International Health; contactpersoon van het secretariaat is mw. C. Ijsenbrandt, 024-3616980). De definitieve inschrijving volgt enkele periodes later en is bindend.
Informatie over en een overzicht van de procedures voor het coassistentschap OWL is te vinden op niih.

Master studenten schrijven zich voor het senior coassistentschap in tijdens het coschap huisartsgeneeskunde.

De organisatie van de stageplaatsen van de coassistentschappen huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde en ouderenzorg (geriatrie) is in handen van de onderwijssecretariaten van deze drie afdelingen. Coassistenten die hierover meer informatie wensen, kunnen contact opnemen met:

  • mw. N. de Vries, afdeling geriatrie, 024-3665017
  • mw. A. de Graaff, afdeling sociale geneeskunde, 024-3613235
  • mw. E. Raijmann, afdeling huisartsgeneeskunde, 024-3613112