Zoek in de site...

4.11.6 Tegemoetkoming reiskosten

Deze regeling voorziet in een compensatie van de reiskosten in de weekenden en de zomerperiode. Het Radboudumc neemt bij de berekeningen van de vergoedingen aan dat de student in Nijmegen woont, gebruik maakt van het openbaar vervoer én in bezit is van een studenten OV-jaarkaart die geldig is van maandag t/m vrijdag (verder aan te duiden met ‘OV weekkaart'). In beginsel hoeft de student dus geen (extra) reiskosten te maken. Tijdens sommige coassistentschappen is de student echter verplicht om weekenddiensten te lopen. Ook in de maanden juli en augustus worden coassistentschappen gepland. Omdat de OV weekkaart in het weekend en in de periode van half juli t/m half augustus alleen geldig is als kortingskaart wordt een vergoeding gegeven voor de reiskosten die hiermee samenhangen.
Tenslotte zijn sommige stageplaatsen voor de coassistentschappen huisartsgeneeskunde, ouderenzorg en sociale geneeskunde niet tijdig met het openbaar vervoer bereikbaar en is de student aangewezen op eigen vervoer. Ook hiervoor is een tegemoetkoming (gedeeltelijke kilometervergoeding) mogelijk.
Coassistenten kunnen hun reiskosten aan het einde van de klinische fase declareren d.m.v. een formulier dat bij het StIP verkrijgbaar is.

De regeling met toelichting staat uitgebreid beschreven op Regelingen Master.

Vanaf 1 januari 2016 is er binnen de nieuwe Radboudumc CAO een ‘reiskostenregeling voor stagiaires en coassistenten’. Deze regeling staat los van de hierboven beschreven ‘regeling tegemoetkoming reiskosten voor coassistenten’. De Radboudumc CAO ‘reiskostenregeling voor stagiaires en coassistenten’ geldt alleen voor coschappen die worden gelopen in het Radboudumc, geldt alleen indien de reisafstand enkele reis meer dan 7,5 km bedraagt en geldt alleen indien de OV-jaarkaart niet toereikend is. Alle informatie over deze regeling en het aanvraagformulier zijn te vinden op het intranet (Mijn Radboudumc>Arbeidsvoorwaarden/regelingen>Stagiaire). Met vragen over deze regeling kun je terecht bij het medewerkersplein, niet bij het STIP.