Zoek in de site...

4.2.1 Overzicht van de inhoud

Studenten doorlopen de klinische fase in een vaste reeks episodes. Het merendeel van de episodes vangt aan met het voorbereidend Centraal Klinisch Onderwijs, waarna één of meer coassistentschappen of de onderzoekstage volgen. De episode wordt vrijwel altijd afgesloten met het afsluitend Centraal Klinisch Onderwijs.

Het driejarige Master curriculum geneeskunde heeft de onderstaande opbouw:

Programma Master geneeskunde

Onderdeel

Aantal weken

Jaar 1 en 2

Centraal Klinisch Onderwijs 1 (voorbereidend deel)

4

Introductie klinische fase

2

Interne geneeskunde

8

Centraal Klinisch Onderwijs 1 (afrondend deel)

1

Centraal Klinisch Onderwijs 2 (voorbereidend deel)

3

Neurologie

4

Psychiatrie

4

Centraal Klinisch Onderwijs 2 (afrondend deel)

1

Centraal Klinisch Onderwijs 3 (voorbereidend deel)

3

Heelkunde

8

Centraal Klinisch Onderwijs 3 (afrondend deel)

1

Centraal Klinisch Onderwijs 4 (voorbereidend deel)

3

Kindergeneeskunde

4

Centraal Klinisch Onderwijs 4 (afrondend deel)

1

Centraal Klinisch Onderwijs 5 (voorbereidend deel)

1

Verloskunde en gynaecologie

5

Centraal Klinisch Onderwijs SEH

1

SEH

2

Centraal Klinisch Onderwijs 5 (afrondend deel)

1

Centraal Klinisch Onderwijs 6

3

KNO-heelkunde

2

Oogheelkunde

2

Dermatologie

2

Centraal Klinisch Onderwijs 7 (voorbereidend deel)

4

Ouderenzorg

4

Huisartsgeneeskunde

8

Sociale geneeskunde

2

Centraal Klinisch Onderwijs 7 (afrondend deel)

2

Jaar 3

Centraal Klinisch Onderwijs 8

2

Senior coassistentschap

12

Voor de coschappen of na het Senior coschap

Onderzoekstage inclusief Centraal Klinisch Onderwijs 9

14

Vrije keuze coassistentschap(pen), w.o. coassistentschap OWL

12

Totaal aantal weken

126

De Onderzoeksstage en vrije keuze coassistenschappen kunnen door de student vrij gepland worden voor de coschappen of na het Senior coschap. Het is dus ook mogelijk om eerst (enkele) keuze coassistenschappen te doen en daarna pas de onderzoeksstage.

Bij de vrije keuze coassistentschappen kan de student kiezen uit verschillende varianten, bijvoorbeeld drie stages van elk vier weken, of één lange stage van 12 weken. De duur van een vrije keuze stage dient altijd een veelvoud van 4 weken te zijn.

Daarnaast is het toegestaan om de episode van de onderzoekstage te verlengen met (een deel van) episode Keuzecoschappen, zodat de totale periode die aan de onderzoekstage te besteden is verdubbeld kan worden.