Zoek in de site...

4.4.2 Stagecoördinator

De stagecoördinator (afkomstig uit het Radboudumc en tevens voorzitter van de stagecommissie) is eindverantwoordelijk voor het gehele coassistentschap in de betreffende discipline.

Zijn takenpakket bestaat uit:

  • de formulering van de disciplinegebonden doelstellingen van de stage
  • het up-to-date houden van de informatie over het coassistentschap in de stageboeken en op de website
  • de inhoud van het stageprogramma
  • de roostersystematiek en de weekprogramma's binnen de stage
  • de stagebeoordeling van coassistenten (eindverantwoordelijkheid)
  • aansturing van en afstemming met de coassistentenopleiders op de locaties
  • het organiseren van regelmatig disciplineoverleg voor de stage
  • rapportage en evaluatie aan het OMT-2.