Zoek in de site...

4.4.8 Klinisch docent

De klinisch docent is afkomstig uit de discipline waar een coassistentschap gelopen wordt. Deze traint met de studenten de theoretische en praktische kanten, zoals het afnemen van de anamnese en doen van lichamelijk onderzoek, alsook het bespreken van diagnostische en therapeutische aspecten.