Zoek in de site...

4.4.9 Begeleiding door de onderwijsorganisatie

Onderwijskundig gezien is de begeleiding tijdens de coassistentschappen primair in handen van de direct verantwoordelijke coassistentenopleider en coassistentenbegeleiders van de betreffende instelling of praktijk.
De affiliatiecoördinator kan desgewenst als aanspreekpunt optreden voor studenten die problemen ondervinden binnen de affiliatie.

Daarnaast zijn binnen het Onderwijsinstituut enkele commissies en personen werkzaam die een begeleidende functie uitoefenen of een taak hebben die daarvan afgeleid is. Deze zijn hieronder weergegeven.

Examencommissie

Voor zaken die de examencommissie betreffen kan een beroep worden gedaan op de secretaris van de commissie, de heer drs. R. Goorden, afdeling Ondersteuning Academische Opleidingen, OAO(voorheen Onderwijs- en Studentenzaken, OSZ), tel 024-3617005. Denk hierbij aan onderwerpen als vrijstellingen, bijzondere regelingen, herstart na uitval door ziekte enzovoorts.

Studieadviseur

In geval van bijzondere omstandigheden (ziekte, handicap, studie-uitval om bijzondere redenen, bijzondere persoonlijke omstandigheden) en behoefte aan persoonlijke begeleiding kan de studieadviseur voor de klinische fase geraadpleegd worden. Zij is bereikbaar via het Studenten informatiepunt (StIP, tel 024-3615066/15065) en via E-StIP.