Zoek in de site...

4.5.1 Episodeboeken, Blackboard en Internet

Coassistenten gebruiken digitale episodeboeken waarin het Centraal Klinisch Onderwijs wordt beschreven, inclusief de informatie over de coassistentschappen die van duurzame aard is, zoals de doelstellingen, de organisatie en coördinatie, voorbereiding, werkzaamheden en opdrachten. Iedere episode heeft bovendien een eigen cursusomgeving in Blackboard.

Stagegegevens die relatief snel verouderen worden op internet (Master) gepubliceerd en met regelmaat ververst.