Zoek in de site...

4.5.2 Benodigdheden

Literatuur

Het Nijmeegs curriculum kent een lijst met kernboeken die voor de eerste jaren van de studie dienen te worden aangeschaft. Daarnaast is een adviesboekenlijst voor de klinische fase samengesteld. Aanbevolen_literatuur

Persoonlijke benodigdheden

Tijdens de coassistentschappen moet de student de beschikking hebben over:

 • een stethoscoop
 • een veneuze boog
 • een zaklampje
 • een reflexhamer
 • een stemvork (128 Hz voor neurologie, 521 Hz voor KNO)
 • een centimeterbandje.

Voor het coassistentschap gynaecologie & verloskunde is een zwangerschapsschijf nodig. Deze wordt tijdens het Centraal Klinisch Onderwijs verstrekt.
Een oog- en oorspiegel is niet nodig. Deze zijn op de afdelingen beschikbaar.

Elk ziekenhuis geeft een formularium uit met daarin de geldende medicatiestandaarden. Deze is meestal te verkrijgen bij de ziekenhuisapotheek.

Kleding

Iedere coassistent heeft 2 à 3 witte jassen nodig. Gewoonlijk worden deze in bruikleen gegeven door de stagebiedende instellingen.

Naambadge

Coassistenten ontvangen tijdens het voorbereidend deel van het Centraal Klinisch Onderwijs 1 een formulier voor het aanmaken van een UMC badge.

Persoonlijke hygiëne

Het spreekt voor zich dat iedere coassistent er netjes en verzorgd uitziet en een schone jas draagt met daarop een goed leesbaar naamplaatje. In de omgang met patiënten wordt verwacht dat een aantal maatregelen t.a.v. de persoonlijke hygiëne wordt nageleefd. In het algemeen gelden volgende regels:

 • het dragen van dienstkleding is in het algemeen verplicht
 • handen wassen dient met regelmaat te gebeuren
 • nagels dienen kortgeknipt, schoon en goed verzorgd te zijn
 • het dragen van ringen, armbanden en polshorloges is doorgaans niet toegestaan
 • het haar moet schoon en goed verzorgd zijn en zodanig gedragen worden dat dit bij het vooroverbuigen niet in het werkterrein terecht komt
 • kleding dient schoon en verzorgd te zijn
 • schoeisel dient van goed te reinigen materiaal te zijn vervaardigd en regelmatig te worden schoongemaakt
 • gebruik bij voorkeur papieren zakdoeken en gooi deze na gebruik direct weg in een afvalzak.

Meer informatie over persoonlijke hygiëne en infectiepreventie vindt u op Infectiepreventie.