Zoek in de site...

4.8 Werktijden

Werktijden

Arbeids- en rusttijden zijn geregeld in de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. In het laatste zijn aanvullingen en uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet opgenomen die van toepassing zijn op bepaalde categorieën werknemers. De zorgsector is zo'n categorie. Uitzonderingen die in dit kader voor artsen zijn geformuleerd gelden ook voor coassistenten. De teksten van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit zijn te raadplegen via de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Diensten

Het werken in een avond- en weekenddienst is een aparte leerervaring en maakt onderdeel uit van de coassistentschappen. In een deel van de klinische stages zullen studenten hiermee kennis maken. De planning en frequentie van de diensten verschillen per coassistentschap. Specifieke informatie hierover is opgenomen in de digitale episodeboeken en/of op de website. De werktijden tijdens de dienst en de compensatie zijn eveneens conform de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit geregeld.