Zoek in de site...

4.9.1 Landelijke richtlijnen positie coassistenten

Onder auspiciën van het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW) is met het Landelijk Overleg Coassistenten (LOCA) een regeling ontwikkeld waarin de positie van de coassistenten is vastgelegd. Deze regeling is bedoeld ter bescherming van de coassistent en ter uniformering van regels die, deels op grond van wettelijke bepalingen, lokaal per faculteit worden opgesteld. Van groot belang is dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De volledige tekst is o.m. te vinden op de website van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (nfu).