Zoek in de site...

4.9.3 Informatie over de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener, w.o. artsen, verpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten enzovoorts. Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept ontstaat tussen beiden een geneeskundige behandelingsovereenkomst.
De WGBO is dwingend recht, d.w.z. dat zorgverleners of zorgverlenende instanties en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO.
De volledige wettekst is te vinden via: wetten