Zoek in de site...

4.9.4 Raamplan van de artsopleiding

Sinds 1 december 1997 moet ieder die het beroep van arts wil uitoefenen geregistreerd staan. Degenen die een universitaire opleiding geneeskunde gevolgd hebben die voldoet aan de eisen van de Wet BIG kunnen zich laten opnemen in het register.
Deze eisen staan in verband met de eindtermen voor de artsopleiding. In 1994 verscheen het Raamplan 1994 waarin deze eindtermen op een hanteerbare wijze werden omschreven. Het document werd in 2001 vervangen door Raamplan 2001, dat acht jaar later werd opgevolgd door Raamplan 2009.

Raadpleeg onderwijsinformatie/raamplan, voor het volledige rapport.